Melco Buda DOO Beograd/Despotovac

Instrumenti rekorderi, digitalni osciloskopi/logeri/snimači podataka

MR8827  Novi 64 kanalni rekorder/osciloskop (32 analogna + 32 logicka kanala) velike brzine testa

54 kanalni rekorderi


8860-50 / 8861-51   Hi-CORDER NOVA dva modela: 8860 i 8861 Osciloskop, loger podataka, rekorder talasnih oblika u svakoj situaciji

54 kanalni rekorderi


 MR8740  i MR8741- 54 kanalni rekorderi 

54 kanalni rekorderi


MR8847A  HIOKI Japan - 16-64 kanalni osciloskop-rekorder za terensku upotrebu sa stampacem  serija

Резултат слика за MR8847A

 


 8826- 32 kanalni osciloskop-rekorder sa prinTerom model 

HIOKI Japan analizator kvaliteta energije  klase  A


 ​MR8875  Digitalni ​osciloskop/logger/rekorder  memory Hicorder

HIOKI Japan analizator kvaliteta energije  klase  A


 PR8111 / PR8112 - pen ​digitalni ​osciloskop/logger/rekorder

HIOKI Japan analizator kvaliteta energije  klase  A


Mr8880-20 HIOKI Japan - Naponski ​digitalni ​osciloskop/logger/rekorder za direktno snimanje napona do 600 V Ac sa uzorkovanjem od samo 1 mikorsekunde

Naponski Rekorder za direktno snimanje napona do 600 V Ac sa uzorkovanjem od samo 1 mikorsekunde

Naponski Rekorder za direktno snimanje napona do 600 V Ac sa uzorkovanjem od samo 1 mikorsekunde

                     YOUTUBE video

MR8870 Rekorder/osciloskop/logger sa diferencijalnom sondom za merenje napona do 1000 V RMS za monitoring visenaponskih linija   Sa jednim uredjajem mozete pratiti talasne oblike kao na osciloskopu i snimati RMS vrednosti fluktacije   

Naponski Rekorder za direktno snimanje napona do 600 V Ac sa uzorkovanjem od samo 1 mikorsekunde

Preuzmite brošuru "Rekorder/osciloskop/logger sa difrenecijalnom sondom za merenje napona do 1000 V RMS za monitoring visenaponskih linija" 

Preuzmite brošuru "HIOKI Japan - memory recorder 8870-20" Fajl je u PDF formatu

Preuzmite brošuru "Primer primene kod UPS sistema" Fajl je u PDF formatu

                      YOUTUBE video


Monitoring i merenje potencijala zemlje sa loggerom

Monitoring  i merenje potencijala zemlje sa loggerom

 Monitoring i merenje potencijala zemlje sa loggerom . 

Pretraga sajta

Distributeri

Za sva podrucja potražujemo firme za distrbuciju ovog atraktivnog programa.

Više informacija putem e-mail na distributeri[at]japan-instrumenti.com

NovostiHioki analizator PW3198
od sada na tržištu  i ekonomicna verzija  PQ3100

detaljnijeKlješta za merenje otpora uzemljenja FT6380
od sada na tržištu i FT6381 sa bluetooth komunikacijom

detaljnije


Резултат слика за HIOKI MR8827

Резултат слика за HIOKI 8860-50

Резултат слика за HIOKI 8826

Резултат слика за mr8847A

Резултат слика за MR8875

Резултат слика за mr8880-20

Резултат слика за mr8880-20